Uaktualnienie w roku 2015: W Internecie poniższe 50 pytań krąży od dłuższego czasu i nie zapowiada się na to, by krążyć miało przestać. Nie oczekuję za każdym razem podawania oryginalnego źródła do mojego artykułu, ale proszę chociaż o to, by nikt nie podawał fałszywego autorstwa. Od tej pory pojawiło się też wiele negatywnych komentarzy na mój temat, więc spieszę ze sprostowaniem: te pytania były prowokacją mającą na celu pokazanie czytelnikom, iż obecna Polska jest w tej chwili neokolonią. Tracimy wpływ na naszą gospodarkę, handel, kulturę i media. Mamy wrogów, którzy nie kryją się ze swoimi intencjami i odbierają nam nawet resztki naszej godności. Warto jest się jednak w tym momencie zastanowić, czy media w Polsce są rosyjskie albo czy to rosyjski przemysł wiedzie prym w naszym kraju. Wpływów Rosji nie należy lekceważyć, jednak nie należy też ich wyolbrzymiać, gdyż łatwo wtedy stracić sprzed oczu innych wrogów kopiących pod nami rowy. Taki cel (i tylko taki) miał poniższy wpis.

***

Awantura na Ukrainie przynosi naszym mediom i politykom kolejną okazję, by pokazać całemu światu jak zła jest Rosja w porównaniu do demokratycznej zachodniej osi dobra, uczciwości, sprawiedliwości i praw człowieka.

Skoro winny jest zawsze ten jeden jedyny kraj, przyjrzyjmy się zatem ileż to winy spoczywa na wschodnim niedźwiedziu i czym jest powodowane to ciągłe podgryzanie Rosji przez ośrodki masowego przekazu. A oto i pytania, które powinniśmy sobie już po raz setny zadać:

1. Czy są Rosjanami panowie Soros i Sachs, autorzy ,,Planu Balcerowicza”, którzy wyprowadzili z polski kilkaset miliardów dolarów?
2. Czy to może za prośbą lub pomysłem innych Rosjan, Polska dokonała po 1980 roku tej ,,transformacji ustrojowej i gospodarczej”, polegającej np. na wyrzuceniu na bruk pracowników PGRów?
3. Czy to Rosjanie za marne grosze wykupywali perły polskiego przemysłu?
4. Czy to z winy Rosjan pozbyliśmy się naszego przemysłu włókienniczego, chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, włókienniczego, telekomunikacyjnego i stoczniowego?
5. Czy to Rosjanie wykupili polskie zakłady pracy za kilka procent ich faktycznej wartości, aby je pozamykać, zwolnić ludzi i wywieźć cały wartościowy sprzęt do swojego kraju?
6. Czy to Rosjanie wykupili polskie banki i czy to rosyjskie banki obecnie wysysają z Polaków ich ciężko zarobione pieniądze?
7. Czy to Rosjanie zabronili nam dofinansować nasze stocznie w trakcie kryzysu gospodarczego?
8. Czy to Rosjanie kazali nam zalewać szyby kopalniane, aby nigdy więcej nie można już ich było użytkować?
9. Czy to Rosjanie kazali pozbyć się nam naszych cukrowni?
10. Czy to Rosjanie zniszczyli nasze rolnictwo i rybołówstwo?
11. Czy to Rosjanie kazali wprowadzać i podwyższać zbrodnicze podatki oraz nie pozwalają na ich obniżkę?
12. Czy to Rosjanie wydają wiążące dla Polski tysiące kretyńskich dyrektyw niszczących resztki naszej gospodarki?
13. Czy to Rosjanie wprowadzili do naszego kraju pięćdziesiąt sieci hipermarketów, które nie odprowadzają ani grosza do Skarbu Państwa?
14. Czy to Rosjanie mają pretensje terytorialne w stosunku do nas i czy to oni wykupują ogromne połacie polskiej ziemi (szczególnie na Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz Warmii i Mazurach)?
15. Czy to Rosjanie każą nam odprowadzać rocznie sto miliardów składki członkowskiej?
16. Czy to Rosjanie zniszczyli nam kolej, a teraz przymierzają się jej do wykupienia?
17. Czy to Rosjanie chcą prywatyzować nasze lasy?
18. Czy to Rosjanie wykupili nasze wodociągi i elektrownie?
19. Czy to Rosjanie i ich koncerny niemalże za darmo mają koncesję na wydobywanie w Polsce wszystkiego, co posiada nasza ziemia?
20. Czy to Rosjanie zniszczyli Wojsko Polskie doprowadzając je w stanu w którym na sto tysięcy ludzi przypada około dwudziestu tysięcy prawdziwych, potrafiących cokolwiek żołnierzy?
21. Czy to Rosjanie roszczą sobie prawo do decydowania o naszej przyszłości, często wbrew naszej Konstytucji i prawom uchwalanym w naszym kraju?
22. Czy to Rosjanie wysyłali naszych żołnierzy na wojny w Iraku i Afganistanie?
23. Czy to Rosjanie wysyłają naszych żołnierzy do Libii, Czadu czy Mali?
24. Czy to na potrzeby Rosjan utworzono GROM?
25. Czy to do Rosjan pielgrzymują wszyscy polscy politycy, by kiwać się pod murami Kremla obiecując strategiczne partnerstwo szefom rosyjskiego wywiadu?
26. Czy to Rosjanie mają w posiadaniu patenty na GMO i zmuszają nas do wprowadzania tego na nasz rynek?
27. Czy to Rosjanie zmuszali nas do kupowania szczepień na świńską czy ptasią grypę?
28. Czy to Rosjanie spryskują chemikalia nad naszymi głowami i wzruszają ramionami na fakt, że wymiera przez to światowa populacja pszczół?
29. Czy to Rosjanie panoszą się po naszym kraju, roszcząc sobie prawa do wszystkiego co się w nim im spodoba?
30. Czy to paszporty Rosjan upoważniają do „odzyskiwania” kamienic lub ziemi ornej?
31. Czy to GRU kręci się po naszym kraju z żołnierzami uzbrojonymi w broń maszynową, z wycieczkami młodych Rosjan, którym pokazuje się miejsca ,,kaźni Rosjan” i ,,polskich morderców”?
32. Czy Rosjaninem jest Jan Tomasz Gross i czy Rosjanie ukuli stwierdzenie o ,,mordercach Polakach w Jedwabnem” czy o ,,polskich obozach koncentracyjnych”?
33. Czy to Rosjanie dają nam przykład kraju o bezkarnych służbach bezpieczeństwa, które mają prawo do zastrzelenia, torturowania, oraz inwigilowania każdego obywatela?
34. Czy to od Rosjan wychodzi przykład legalizacji i tłumaczenia zboczeń (np. pedofilii), oraz beztroskiego życia bez zasad i reguł?
35. Czy to Rosjanie są największymi na świecie producentami i handlarzami narkotyków?
36. Czy to GRU w interesie swoich wojen narkotykowych doprowadza do degeneracji i wyniszczania całych pokoleń?
37. Czy to Rosjanie bombardują kilkadziesiąt krajów członkowskich ONZ?
38. Czy to Rosjanie namawiają nas do legalizacji narkotyków bądź eutanazji?
39. Czy to Rosjanie otaczają inne kraje murami i odcinają im dostęp do wody pitnej?
40. Czy to Rosjanie wjeżdżają buldożerami w osiedla mieszkalne przedstawicieli innej religii?
41. Czy to Rosjanie mogą bezkarnie ignorować ponad siedemdziesiąt rezolucji i kar ONZ?
42. Czy to Rosjanie nie podpisali traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej i ukrywają przed wszystkimi posiadaną przez nich ilość broni masowego rażenia?
43. Czy to Rosjanie nie posiadają własnej konstytucji, ani jasno określonych granic?
44. Czy to Rosjanie prowadzą politykę eugeniczną sterylizując kobiety innego koloru skóry, zmuszając je do aborcji, czy wyganiając je z kraju?
45. Czy to Rosjanie nieustannie od lat prowadzą kosztujące ich podatników miliardy dolarów wojny?
46. Czy to Rosjanie wywołują non stop rewolucje w innych krajach i doprowadzają do obalania demokratycznych rządów?
47. Czy to Rosjanie każą nam płacić sześćdziesiąt pięć miliardów odszkodowań za niepopełnione przez nas zbrodnie?
48. Czy to Rosjanie zrzucają bomby z zubożonymi uranem na tysiące niewinnych cywilów?
49. Czy to Rosjanie organizują zamachy mające stanowić prowokacje do kolejnych ich wojen, bądź coraz to większej inwigilacji obywateli?
50. Czy to Rosjanie doprowadzili do biedy i ludobójstw w całej Afryce np. prowokując wojnę domową w Kongo albo rewolucję w RPA, gdy tylko wyczuli złoża czegoś wartościowego?

Zaledwie pięćdziesiąt punktów, a myślę, iż można by było ich śmiało napisać ponad setkę. Oczywiście, mamy tu do czynienia z wyolbrzymianiem, z przesadzaniem, z małymi manipulacjami, ale to wszystko ma swój jasny cel: pokazania, że nie tylko Rosja interesuje się Polską i że świat nie kręci się wokół naszych dwóch pępków.

Można to wszystko powtarzać wiecznie, lecz efekty pozostają zazwyczaj marne. Polakom należy po prostu wskazywać wroga, ale wrogiem nie mogą być winni milionów polskich emigrantów, zniszczonej edukacji, służby zdrowia, beznadziejnego prawa czy rozwalonych dróg i korupcji.

Robert Grünholz

 

Rosyjskie tłumaczenie anonimowego internauty (nie wiem czy idealne):

Подборка неудобных вопросов для оболваненных и заманипулированных(п.п. видимо имеются люди с запудренными пропагандой мозгами).
Если вы слишком боитесь „русаков”, если вы думаете о Путине как о кровожадном звере, если у вас есть уверенность, что это Россия нарушает закон на Украине, а не запад, то прочитайте следующие вопросы и ответьте себе, кто делает все это:

1 Это русские ли господа Сорос и Сакс, авторы “плана Бальцеровича”, которые вывели из Польши сотни миллиардов долларов?
2 Или может быть это по требованию россиян Польша проводила с 1980 года «политический и экономический переход», последствия которого мы видим сегодня?
3 Разве это русские скупили за бесценок жемчужины польской промышленности?
4 Разве это русские избавились от нашей текстильной, химической, фармацевтической, строительной, электронной, горнодобывающей, металлургической, оборонной, транспортной, телекоммуникационной, судостроительной и многих других отраслей промышленности?
5 Разве это россияне купили польские рабочие места за несколько процентов от их реальной стоимости чтобы по-закрывать их, уволить людей и вывезти оборудование за рубеж?
6 Разве это россияне купили польские банки и российские ли банки теперь сосут из поляков свои кровно заработанные деньги в этой неоколонии под названием Третья Речь Посполита?
7 Разве это русские запретили нам субсидировать верфи?
8 Разве это русские указали нам, затопить шахтные стволы чтобы никогда их больше не открыть снова?
9 Разве это русские приказали нам избавиться от наших сахарных заводов?
10 Разве это русские уничтожили наше сельское хозяйство и рыболовство?
11 Разве это русские приказали ввести и увеличить уголовные налоги(п.п. понятия не имею что это за налоги такие), и не позволяют их снижать?
12 Разве это русские, обязали Польшу выпустить тысячи кретинских директив для уничтожения остатков нашей экономики?
13 Разве это русские создали в нашей стране пятьдесят сетей гипермаркетов, которые не платят ни копейки в казну?
14 Разве это русские имеют территориальные претензии к нам и разве это они скупают огромные участки польской земли (особенно в Варминско-Мазурском воеводстве)?
15 Разве это русские заставляют нас платить за каждый год членства сотни миллиардов(п.п. не совсем понятно сотни миллиардов чего. Скорее всего злотых)?
16 Разве это русские уничтожили, а сейчас пытаются купить польские железные дороги?
17 Разве это россияне хотят приватизировать наши леса?
18 Разве это россияне купили наше водоснабжение и власть?
19 Разве русские и их концерны имеют почти дармовую пошлину на добычу всего что дает наша земля?
20 Разве это русские уничтожили польскую армию, чтобы привести их в состояние, в котором из сотни тысяч людей лишь около десяти тысяч реально на что то способны?
21 Разве это россияне утвердили себе право решать за нас наше будущее, часто против нашей Конституции и законов?
22 Разве это русские послали наших солдат на глупые войны в Ираке и Афганистане?
23 Разве это русские отправили свои войска в Ливию, Чад и Мали, чтобы бороться с их претензиями на их месторождения золота и нефти?
24 Это для нужд россиян создали GROM(п.п. понятия не имею кто это или что это, но явно не польский гранатомет. А больше из польских grom-ов я ничего не знаю)?
25 Разве это у русских все польские политики шатаются паломниками под стенами Кремля для получения статуса перспективных стратегических партнеров российской разведки?
26 Разве это россияне провели патенты на ГМО и заставляют нас есть этот яд?
27 Разве это россияне заставили нас купить прививки для свинного или птичьего гриппа?
28 Разве это русские распыляют химикаты над нашими головами и пожимают плечами по поводу того, что от этого умерла вся популяция пчел?
29 Разве это русские привели в упадок нашу страну, утверждая свое право на все, что им в ней понравится?
30 Разве это российские паспорта дают право на „восстановление”(п.п. видимо имеется ввиду репатриация) домов на любых, в том числе и пахотных, землях?
31 Разве это ГРУ шатается по нашей стране с солдатами, вооруженными автоматами, по гастролям, которым показывают площади „казни русских” и „польских убийц”?(п.п. честно говоря я сам не понял о чем идет речь в этом предложении)
32 Разве россиянин Ян Томаш Гросс заявивший о „убийцах-поляках в Едвабне” или о „польских концентрационных лагерях”?
33 Разве русские показывают нам пример страны с безнаказуеммыми силами безопасности, которые имеют право стрелять, пытать и следить за каждым гражданином?
34 Разве это русские подают пример страны где способствуют абортам у девушек легкого поведения, легализации и перевода отклонений (в том числе педофилии) в норму, где проповедуется жизнь без правил и норм, которая разрушает всю западную(п.п. в оригинале латинскую) цивилизацию?
35 Разве это россияне являются крупнейшими в мире производителями и торговцами наркотиками?
36 Разве это ГРУ в своих военных интересах с помощью наркотиков приводит к вырождению и уничтожению целых поколений?
37 Разве это русские бомбят десятки государств-членов ООН?
38 Разве это русские призывают нас легализовать наркотики или эвтаназию?
39 Разве это русские, окружили себя стенами от других стран и отрезали им доступ к питьевой воде?
40 Разве это русские вводят бульдозеры в микрорайоны где живут представителей других религий?
41 Разве это русские безнаказанно игнорируют более семидесяти резолюций и санкций ООН?
42 Разве это русские не подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, несмотря на то, что имеют огромные запасы этого оружия?
43 Разве это русские не имеют конституции, или границ?
44 Разве это русские проводили политику евгеники для стерилизации женщин другого цвета кожи, заставляя их делать аборт под угрозой высылки из своей страны?
45 Разве это россияне постоянно на протяжении многих лет ведут за счет налогоплательщиков войны за миллиарды долларов?
46 Разве это русские производят бесконечные революции в других странах и приводят к свержению демократично избранных правительств?
47 Разве это россияне хотели заставить нас платить шестьдесят пять миллиардов компенсацию?
48 Разве это русские сбрасывают бомбы с обедненным ураном на тысячи невинных гражданских лиц?
49 Разве русские устраивают атаки, чтобы создать провокацию для начала своих войн, или все большего наблюдения за гражданами?
50 Или это русские привели к нищете и геноциду в Африке, например, провоцируя гражданскую войну в Конго или революцию в ЮАР, везде где только находились ценные месторождения? 

10 myśli na temat “Niedźwiedź Wschodu

 1. Relacje polsko-rosyjskie maja swoją historię,które można zobrazować na tle podziału i opisanych cywilizacji przez Feliksa Konecznego.Historii nie da się oszukać,ani przez tych co piszą zarówno z polskiego,jak i rosyjskiego punktu widzenia.

   1. Ciekaw będę,tym bardziej po lekturze Konecznego:
    -DZIEJE ROSJI,
    -POLSKIE LOGOS A ETHOS.
    Do tej ostatniej pozycji trzeba napisać językiem matematyki rozdział o wartościach narodowych.

 2. Świetny artykuł panie Robercie. Obawiam się jednak, że do lemingów nie dotrze, żaden z pańskich argumentów.

 3. Czcigodny Panie Robercie
  Tłumacząc kto wyciska jak cytrynę Tusklandię ma Pan oczywiście rację. Ale z drugiej strony nie wierzę w jakąkolwiek konstruktywną współpracę z Rosją. Która udowodniła że zna tylko jeden model „przyjaźni” z kimś słabszym – bezwzględną wasalizację.
  Na nasze szczęście nad rosyjską dupą wisi chiński bat. I za jakieś pięćdziesiąt lat pojawi się wątek samostanowienia Syberii, wtedy już zdominowanej etnicznie przez Chińczyków. Bo oni planują na pokolenia a nie jak zachodnie „demokracje” do najbliższych wyborów. A bez Syberii będzie z Rosją jak w koszarowym wierszyku:
  Stait statuja
  sawsiem bez ch***
  Pozdrawiam serdecznie.

  1. Szanowny Stary Niedźwiedziu,

   Tu nie chodzi o wiarę w kogokolwiek, gdyż polityka jest brudną grą i nie ma w niej miejsca na jakiekolwiek zasady, moralność lub empatię względem słabszych.

   Mija jednak ponad 30 lat od kiedy Rosja miała realny wpływ na Polskę, a obecnie nie ma już prawie żadnego. Na co dzień we wszystkich sferach życia walczymy jednak z bezwzględnym, liczniejszym i o wiele bardziej zdeterminowanym wrogiem. Z wrogiem, który ani myśli z nami współpracować, podać dłoń we wspólnym interesie handlowym, czy zawiesić broń i zająć się swoim podwórkiem.

   Polska rządzona przez Polaków mogłaby mieć o wiele więcej do powiedzenia niż upadające Niemcy. Bardziej Rosjan obchodzi teraz Angela Merkel, realna kanclerz kraju, który może dyktować warunki państwom Unii, a nie marionetkowy rząd Polski mający jeszcze dziesięć razy mniej do powiedzenia, niż kanclerz Merkel. W sytuacji kiedy nie jesteśmy w oczach Rosji nawet niezależnym bytem politycznym… Rosja szanuje silnych i niezależnych, a nie żadne kukły.

   Pozdrawiam serdecznie

 4. Szanowny Panie tie_fighter,

  Polacy winni myśleć nie 5, nie 10, a 20, 50 i 100 lat do przodu. Ze względu jednak na obecną katastrofalną sytuację kraju, nasza uwaga winna być skupiona na tym co się dzieje tu i teraz, a nie na tym co mogłoby się ewentualnie dziać w przyszłości.

  Od prawie 30 lat nie może być mowy o większym wpływie Rosji na Polskę. Przynajmniej nie w wymiarze politycznym czy gospodarczym. Rosjanie nie przejęli naszych mediów, banków, ani elektrowni. Z kolei inne strony wyniszczają i kolonizują nasz kraj każdego dnia. Należy ustalić konkretne priorytety. Rosja może stać się niedługo zagrożeniem, ale czy jest nim w tej chwili?

  Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s