Na co znajduje pieniądze przenajświętsza III Rzeczpospolita? Na wiele rzeczy! Między innymi na oświetlanie pustych ulic, na stadiony, na wysokie premie dla kierowników zadłużonych spółek, na ogromną machinę biurokratyczną i na niewydolny system emerytalny. Dlatego też przyzwyczailiśmy się już, iż każdy polityk katuje nas słowami ,,nie ma na to pieniędzy”, gdy proszą o nie szkoły czy szpitale.

Skala kolesiostwa, klientelizmu, nepotyzmu, a przede wszystkim korupcji i marnotrawstwa pieniędzy podatników, jest w naszym kraju gargantuiczna. Wystarczy w tym celu czytać gazety, bądź przejrzeć raporty Najwyższej Izby Kontroli.

Ja zadałem sobie trud wybrania tylko CZĘŚCI dotacji, jakie otrzymają (bądź już otrzymały) w tym roku mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Zachęcam do przejrzenia całej listy na:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2017/dotacje/10171,Informacja-o-podziale-srodkow-finansowych-na-2017-r-przeznaczonych-na-ochrone-za.html

 

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacja o podziale środków finansowych na 2017 r., przeznaczonych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

 

Związek Ukraińców w Polsce – Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu – 500 000,00 zł

 

Związek Ukraińców w Polsce – Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” 2017-2019 – 420 000,00 zł

Związek Ukraińców w Polsce – Wydanie rocznika „Almanach Ukraiński” 2018 – 25 000,00 zł
Związek Ukraińców w Polsce – Program edukacji dzieci młodzieży – 33 500,00 zł
Związek Ukraińców w Polsce – Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2017 r. – 248 000,00 zł
Związek Ukraińców w Polsce – Dziecięce Festiwale i Konkursy – 42 000,00 zł
Związek Ukraińców w Polsce – Chóry i zespoły artystyczne – 114 300,00 zł
Towarzystwo Ukraińskie – Działalność kulturalno-edukacyjna TU – 28 500,00 zł
Towarzystwo Ukraińskie – Działalność bieżąca TU – 11 000,00 zł
Związek Ukraińców Podlasia – Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” – 115 000,00 zł
Związek Ukraińców Podlasia – Audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie słowo” – 26 600,00 zł
Związek Ukraińców Podlasia – Działalność amatorskich zespołów artystycznych – 57 400,00 zł
Związek Ukraińców Podlasia – Zimowisko integracyjne dla dzieci i młodzieży – 9 700,00 zł
Związek Ukraińców Podlasia – Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 18 000,00 zł
Związek Ukraińców Podlasia – 25-lecie Związku Ukraińców Podlasia – 30 000,00 zł
Związek Ukraińców Podlasia – Działalność Związku Ukraińców Podlasia – 16 000,00 zł

Związek Ukraińców w Polsce – Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2017 r. – 130 000,00 zł

 

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Wydanie miesięcznika dla dzieci mniejszości litewskiej w Polsce „AUŠRELĖ” – 22 000,00 zł
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Noc Świętojańska. Noc magii i tradycji – 4 000,00 zł

 

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – XXVI Festiwal Teatrów Dziecięcych – 14 500,00 zł
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Punsko parapija 1597-2017 – 8 000,00 zł
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Wydanie 24 numerów dwutygodnika „AUŠRA” – 240 000,00 zł
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Zlot zespołów artystycznych „SĄSKRYDIS – 2017” – 20 000,00 zł

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Międzynarodowe jubileuszowe spotkanie miłośników poezji i prozy w Suwałkach – 2 500,00 zł

 

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach festynu letniego „Sommerfest” – 10 900,00 zł

 

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej Mitteilungsblatt – 22 000,00 zł

 

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej – 14 500,00 zł

 

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – 14 000,00 zł

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze – Wydawanie gazety „Miesięcznik Zielonogórski – Grünberger Monatsblatt” w formie papierowej i elektronicznej – 4 000,00 zł

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze – Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze – 8 500,00 zł

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.Pl – 411 500,00 zł

 

Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile – Impreza kulturalna z okazji obchodów XXV-lecia działalności Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile – 15 200,00 zł

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Realizacja niemieckojęzycznej audycji telewizyjnej Niemców w Polsce – 39 000,00 zł

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Kursy Sobotnie dla dzieci 2017 – 100 000,00 zł

 

Stowarzyszenie Chór Żydowski „Clil” – Dotacja podmiotowa: Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia – 6 000,00 zł

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Realizacja niemieckojęzycznej audycji Musikschachtel-Abgekanzelt – 22 750,00 zł

 

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu – Zatrudnienie pracownika biurowego – 17 500,00 zł

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie „Domu Kopernika” – 16 500,00 zł

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach – Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2017 – 120 000,00 zł

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma „Oberschlesische Stimme” – 34 000,00 zł

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych – 42 250,00 zł

 

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra – Obsługa finansowo-księgowa – 7 000,00 zł

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń – 38 500,00 zł

 

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim – XXIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane dyvesa 2017” – 100 000,00 zł
Stowarzyszenie Midrasz – Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Midrasz” (dwumiesięcznik) w 2017 r. – 155 000,00 zł
Związek Romów Polskich – Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku – 14 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Prowadzenie bieżącej działalności – 51 000,00 zł

Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach – Działalność bieżąca Fundacji „Dom Litewski” w Sejnach – 85 000,00 zł
Stowarzyszenie Romów w Krakowie – Dotacja podmiotowa na działalność statutową Stowarzyszenia Romów w Krakowie – 18 000,00 zł
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa – Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2017 r. – 14 000,00 zł
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP – Dofinansowanie stanowiska pracy – 7 000,00 zł
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe – Zatrudnienie referenta ds. finansowych; wynajem pomieszczeń biurowych – 14 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zatrudnienie księgowego, specjalisty ds.rozliczeń projektów oraz referentów ds. finansowych – 67 000,00 zł
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litwinów w Polsce 2017 – 31 000,00 zł
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu – Wydanie czasopisma „Niederschlesische Informationen” – 4 600,00 zł
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – Wydawanie czasopisma „Allensteiner Nachrichten” – 11 600,00 zł
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu – XVIII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne – 15 000,00 zł
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Walbrzychu – Działalność chóru „Freundschaft” Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Wałbrzychu – 4 000,00 zł
Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach – Wydawanie czasopisma „ŠALTINIS ” (tłum.Żródło,czyt. Szaltinis ) w 2017 r. – 30 000,00 zł
Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie – Wydawanie miesięcznika „Masurische Storchenpost” (Mazurska Poczta Bociania) – 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Romów w Polsce – Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce – obsługa administracyjno-księgowa- utrzymanie pomieszczeń – 14 000,00 zł

Jewish Community Centre – JCC Kraków – dotacja podmiotowa 2017 – 6 000,00 zł

Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. – Bieżąca obsługa administracyjno-księgowa biura Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. – 6 000,00 zł
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Wsparcie podmiotowe Stowarzyszenia – 7 000,00 zł
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Żydowska Biblioteka im. Remu – 5 000,00 zł
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Unzere Kinder – Szkółka Niedzielna – 15 000,00 zł
Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie – Wydawanie półrocznego dodatku do gazety lokalnej poświęconego działaniom TKLN Kwidzyn – 4 000,00 zł
Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy – Obsługa finansowo-księgowa, prawna i biura oraz eksploatacja i najem lokali służących działalności programowej NSMN – 7 000,00 zł
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – Dzień Mniejszości Narodowych – 9 000,00 zł
Związek Romów Polskich – Wydawanie gazety romskiej „Romano Atmo – Cygańska Dusza” w 2017 roku – 100 000,00 zł
Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły” – Działalność zespołu młodzieży niemieckiej „Jodły” przy Ostródzkim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej – 5 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – XXIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”/ „Jugend trägt Gedichte vor” – 16 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki „W języku serca” – 9 000,00 zł
Związek Romów Polskich – Działalność Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2017 roku – 28 000,00 zł
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce – Cztery strony świata – 22 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim – 2017 r. – 5 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Wydawanie miesięcznika ” Słowo Żydowskie / Dos Jidysze Wort” w 2017 roku – 250 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2017 r. – 65 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego – 2017 r. – 80 000,00 zł
Fundacja Ner Tamid – Wieczne Światło – Kalendarz żydowski na rok 5778 – 15 550,00 zł
Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim – Działalność grupy teatralnej Spiegel – Lustro – 13 000,00 zł
Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim – Działalność Zespołu Śpiewaczego „Warmia” – 5 000,00 zł

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Walbrzychu – 27.05.2017 – Jubileusz 60lecia powstania Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Walbrzychu – 12 000,00 zł

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe – Akademia Letnia dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – 57 000,00 zł
Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie – Jesienny festyn integracyjny członków TKLN „Ojczyzna” Kwidzyn „Święto Pieczonego Ziemniaka” – 6 500,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – 117 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Letnie warsztaty tematyczne w siedzibach TSKN – 14 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Festiwal Kultury Niemieckiej „KREISKULTURFEST 2017” – 11 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Działalność grup tanecznych oraz orkiestry dętej – 14 950,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Działalność chórów i grup śpiewaczych województwa śląskiego – 40 950,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Działalność dziecięco-młodzieżowych zespołów artystycznych województwa śląskiego – 42 250,00 zł
Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach – Świetlica językowa dla dzieci – 7 440,00 zł
Centralna Rada Romów – Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów – Szkółka kultury i j. romskiego – 10 000,00 zł
Centralna Rada Romów – Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów – Międzynarodowy Dzień Romów – 9 000,00 zł
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach – Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej – 80 000,00 zł
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – KONKURSY:RECYTATORSKI,JĘZYKA LITEWSKIEGO,HISTORII I GEOGRAFII LITWY – 7 500,00 zł
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – OBCHODY 84-EJ ROCZNICY LOTU NAD ATLANTYKIEM STEPONASA DARIUSA I STASYSA GIRENASA – 4 500,00 zł

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP – Antidotum 2017 – 20 000,00 zł

Stowarzyszenie Romów w Krakowie – Promowanie kultury romskiej w inscenizacjach teatralnych bajek i baśni – 8 000,00 zł

Stowarzyszenie Romów w Krakowie – Szkółka niedzielna dla dzieci i młodzieży romskiej – 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Romów w Krakowie – Szlakiem martyrologii Romów – kontynuacja – 10 000,00 zł

Stowarzyszenie Romów Bahtałe-Roma – Dni Kultury Romskiej-X Edycja – 13 000,00 zł

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” – VI MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE 2017 – 75 000,00 zł
Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki – Wydawanie czasopisma „Die Heimatkirche. Glaube und Kultur in Schlesien” – 14 000,00 zł

Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. – Zespół „Rimani cierheń” – jesteśmy dobrzy, będziemy lepsi – 9 000,00 zł

 

Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. – VIII Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych pod hasłem „Muzyka łagodzi obyczaje” 2017 – 40 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn – „Dni Kultury Romskiej 2017 – 13 000,00 zł

Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach – XV Jubileuszowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2017 – 8 000,00 zł

Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach – Obóz zimowy – Sejny 2017 – 8 000,00 zł

Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach – Dzień Państwowy Litwy – Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga – 8 000,00 zł

Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach – Działalność zespołów artystycznych „Domu Litewskiego” w Sejnach – 29 000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów – Barwy Romskiego Szczęścia 2017- kontynuacja – 13 000,00 zł

Fundacja „Pro Arte 2002” – XIX Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA – 38 450,00 zł

 

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra – Trzecie warsztaty dla nauczycieli języka hebrajskiego – 10 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – 20 lat audycji „Die deutsche Stimme aus Ratibor” – 6 000,00 zł

 

Fundacja „Dom Kultury” – Działania na rzecz romskich dzieci z warszawskich Prag – 20 000,00 zł

Związek Romów Polskich Ooddział w Gorzowie Wlkp. – Niebo z Lubuskimi Gwiazdami – Meteor – 10 000,00 zł

 

***

 

Nie było żadnego podsumowania, zatem usiadłem z kalkulatorem i podliczyłem wszystkie pozycje. Wyszło mi 5 milionów 199 tysięcy i 390 złotych.

Ponad 5 milionów (przy czym to jest tylko część dotacji) wydanych np. na gazety, których nikt nie czyta i które jakimś cudem kosztują kilkaset tysięcy złotych. Ja sam prowadziłem przez rok gazetę, nie mając na nią nawet złotówki.

Ponad 5 milionów wydanych na mniejszości, które nie odwdzięczają się nam tym samym. Bo czy Polacy uzyskali już w Niemczech status mniejszości narodowej? Ile pieniędzy organizacje polonijne otrzymują od rządu Niemiec bądź Ukrainy? W jaki sposób traktuje się polską mniejszość narodową na Litwie?

W Szwecji większość gazet polonijnych od wielu lat już nie istnieje. Zabrakło dotacji.

Z tej sumy aż 1.382.800 (milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych otrzymał Związek Ukraińców w Polsce. Na działalność kulturową? A może, jak oświadczył niedawno Piotr Tyma na swoim publicznym profilu na Facebook, pieniądze przeznaczono na ,,tropienie antyukraińskich wątków w internecie”? Ile agresywnych, pełnych jadu komentarzy, wypisują pracownicy i wolontariuszy tego typu organizacji?

Pierwszą rzeczą, jaką uczyni prawdziwie patriotyczny rząd, będzie domaganie się zwrotu tych pieniędzy od każdej organizacji, która np. w jakikolwiek sposób zaprzeczy temu, iż na Wołyniu miało miejsce ludobójstwo na mniejszości polskiej. Drugim krokiem, będzie przejrzenie budżetu każdej instytucji, każdego departamentu i każdego ministerstwa, w celu wykreślenia 1/3 obecnych tam pozycji. Ograniczenie marnotrawstwa pieniędzy podatników, jest równoznaczne z całkowitym załataniem dziury budżetowej.

Te marne 5 milionów to NIC, w porównaniu do pieniędzy, które utopiono w korwety, stadiony, FOZZ czy w puste lotniska.

Niech teraz pani premier powtórzy, że nie znajdzie dwustu milionów na Centrum Zdrowia Dziecka.

Robert Grünholz

6 myśli na temat “5 milionów złotych poszło się…

 1. Witaj Robercie,

  Ręce po prostu opadają. Mogę tylko domniemywać ile domów dziecka można by wesprzeć finansowo za te pieniądze? Ile stypendiów dla zdolnych uczniów można by ufundować? Ilu kalekim lub ciężko chorym dzieciom można by pomóc finansując drogie operacje nierefundowane przez NSZ? Mógłbym te pytania mnożyć bez końca. A wszystko przez to, że polityk w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności poza tą polityczną, a to po prostu za mało, jeśli zważyć, że przeciętny polski wyborca dysponuje pamięcią akwariowej rybki… Gdyby za taką skrajną niegospodarność groziła odpowiedzialność osobista w postaci Trybunału Stanu, to szybko by się to wyrzucanie pieniędzy w błoto skończyło. Ja by tych skurwysynów, którzy się pod tym podpisali po prostu tymi kwotami obciążał. Spłacałyby to jeszcze ich pra, pra pra wnuki.
  To jedyny sposób.

  pozdrawiam serdecznie, TF.

  1. Witaj Tie_Fighterze,

   Proponuję, by w przyszłości poprzeć tylko polityka gwarantującego wprowadzenie w pierwszej kolejności takiego prawa, które zmusi wszystkich jego kolegów i urzędników do brania odpowiedzialności za wszelkie podejmowane przez nich decyzje.

   Znaleźliby się odpowiedzialni zatrudniania szwagrów i kuzynów w Zarządach Spółek, odpowiedzialni za wypłaty wielomilionowych premii w zadłużonych kopalniach, za aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, za miliardowe długi samorządów w parabankach, za cały ten nepotyzm, korupcję i marnotrawstwo. Wystarczyłoby paru zamknąć w więzieniach na 15-25 lat, a reszta od razu by się uspokoiła.

   Weźmy Korwety projektu 621:

   W 2001 obiecano zbudowanie siedmiu nowoczesnych korwet, z czego pierwsza miała być zwodowana w 2009. Na realizację programu w pierwszej fazie przeznaczono 497 milionów. Mówiono, że koszt budowy jednego okrętu wyniesie od 250 do 300 milionów złotych.

   Ostatecznie zbudowano nie siedem Gawronów, a jednego Ślązaka. Nie korwety, a patrolowca. Nie w 8 lat, a w 14 lat. Nie za 300 milionów, a za półtora MILIARDA. Z takim uzbrojeniem, że można by nim równie dobrze wozić turystów na Bornholm.

   Ile stypendiów otrzymałyby zdolne dzieci, gdyby nie zmarnowano półtora miliarda? Możemy tylko przypuszczać.

   Powyższy artykuł traktuje o ,,marnych” pięciu milionach, których brak np. dzieciom chorym na raka. A te pięć milionów znalazłem tylko w maleńkim wycinku działalności MSWiA. Ile byłoby tego w sumie w jednym ministerstwie? Ile byłoby tego w innych państwowych instytucjach?

   Mogę się założyć o swój nadal nowiutki komputer, że mądry polityk z czerwonym flamastrem, może zmniejszyć o połowę polską dziurę budżetową.

   Pozdrawiam serdecznie

 2. Czcigodny Robercie
  Dostrzegam tu pewną korelację. Jeśli jakiś sąsiadujący z Polską kraj jawnie na nas pluje, jego zamieszkująca nasz kraj mniejszość ma dotacje zagwarantowane. Antypolonizm gwarantuje te pieniądze z naszych podatków plus status „strategicznego partnera”, jak niedawno minister Dupa Wołowa nazwał rozwydrzonych litewskich szaulisów.
  Resztę tak dobrze opisałeś z pomocą Czcigodnego Tie Fightera że nie ma sensu bym to nieudolnie powtarzał.
  Pozdrawiam ponuro.

  1. Szanowny Stary Niedźwiedziu,

   Konserwatyści w II RP zostali zmarginalizowani przez sanacje, endecje, a nawet przez głośne i roszczeniowe środowiska rozmaitych mniejszości, które np. dopilnowały tego, by nie wybrano prezydentem Maurycego Zamoyskiego.

   Intelektualnie i kulturalnie, nasi konserwatyści przerastali o kilka długości zdecydowaną większość polityków z innych obozów, od prawej do lewej strony politycznej. Dzisiaj każdy z nich mający kilka minut na mównicy sejmowej, z łatwością zgniótłby całe towarzystwo.

   Konserwatyści mieli całkiem dobry pomysł na to, jak Polska mogła pozostać terytorialnie wielka, a to bez konieczności użerania się z najgorszym rodzajem nacjonalistów ukraińskich i litewskich. Bez federacji Piłsudskiego i bez maleńkiego państwa Dmowskiego.

   Przypuszczam, że to miało szansę się udać. Dziś już takowej szansy nie otrzymamy. Sąsiedzi nas nienawidzą, o dziwo, poza Białorusinami i członkami Grupy Wyszehradzkiej. Z tym, że Łukaszenka nie pozwoli nawet na to, by Białoruś stała się częścią Rosji, a co tu dopiero mówić o jakiejkolwiek unii z Polską.

   Natomiast Ukraina i Litwa, miast iść swoją własną drogą, wybrały podległość i lizusostwo. Sprzedały się i płacą za to wysoką cenę. Polacy są tu tylko kozłem ofiarnym…

   Pozdrawiam serdecznie

   1. Czcigodny Robercie
    Jak słusznie zauważyłeś, już w II RP konserwatyści mieli pod górkę. Dlatego jako pragmatycy, współpracowali z endecją (Maurycy Zamoyski, Aleksander Skrzyński), jako że tylko z nią taka współpraca mogła cokolwiek przynieść. Gdy po zamachu majowym Skrzyński spytał Józefa Piłsudskiego o zamierzenia rządu, usłyszał wyczerpującą deklarcję programową:
    Bić kurwy i złodziei, mości hrabio!
    Zupełnie jakbym dzisiaj słyszał Napoliona czy Antka Policmajstra, wciskających kit swojemu elektoratowi. Dla hrabiego Skrzyńskiego, człowieka który do polityki trafił mając gruntowną wiedzę z zakresu administracji (galicyjskie Namiestnictwo) i c.k. dyplomacji, stało się jasne że sanacja ma zamiar przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, po prostu trwać. Ziemiaństwo en masse było bardziej łatwowierne i po zjazdach w Nieświeżu i Dzikowie, na jakiś czas dało sobie zamydlić oczy.
    A dzisiaj, gdy przekonałem się że przynajmniej część narodowców szczęśliwie wyleczyła się z patologicznej rusofilii, musimy pracowicie tworzyć prawicę od podstaw, dołączając do sojuszu wolnorynkowców, ale takich w stylu pana Marka Jakubiaka a nie agenta w muszce i jego szalikowców z grona gimbazy. I dlatego popieram projekt K’15 bo to jedyna szansa na wprowadzenie do parlamentu kilkudziesięciu konserwatystów, wolnorynkowców i narodowców oraz dalsze drążenie kroplami skały pobożnego socjalizmu, targowicy oraz politycznej prostytucji.
    Pozdrawiam serdecznie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s