Poglądy autora


Szanowny czytelniku,

Trafiłeś na blog autorski człowieka, który największym szacunkiem darzy u Ciebie niezależne myślenie, krytyczne podejście do źródeł oraz opinii, jak i podważanie wszelkich obowiązujących dogmatów. Nie cenię konformizmu informacyjnego, ani normatywnego, podobnie jak i bezkrytycznego podejścia do nowości medialnych, autorytetów, a przede wszystkim Twojego ewentualnego przywiązania do jakichkolwiek ideologii i doktryn.

Uważam dychotomię myślenia za poziom niegodny ludzi żyjących w społeczeństwie informacji XXI wieku, dlatego też nie spodziewaj się po mnie jakiejkolwiek sympatii wobec idei zebranych w dziełach, tomach i manuskryptach, posiadających swoje żelazne zasady, reguły i paradygmaty, każących Ci myśleć bądź postępować w dany sposób z obawy przed wyjściem poza sztywnie i autorytatywnie wyznaczone ramy myślenia.

Nie znajdziesz tutaj prawicowca, ani lewicowca, gdyż słowa te nie znaczą dla mnie nic. Nie znajdziesz tutaj socjalisty, liberała, nacjonalisty, komunisty, ani chadeka, gdyż gardzę już samą koniecznością takowego szufladkowania ludzi i ich poglądów, które mogą, a nawet powinny być wynikiem własnych doświadczeń, analiz i przeżyć, a nie bezkrytycznego przyjmowania poglądów martwych autorytetów. Zwłaszcza, iż niemal nikt nie przyjmuje ich opinii oraz idei jako swoich własnych, przy jednoczesnym i równie szczegółowym zapoznaniu się z pozostałymi alternatywami. Jak jednak wybrać mądrze, nie wiedząc dogłębnie jaki ma się wybór?

Moje starsze artykuły są niewątpliwie zapisem drogi, jaką przeszedłem od typowego doktrynera, często niemal fanatycznego, do osoby pragmatycznej, realistycznej, myślącej w kategoriach systemowych, pomagającej sobie teorią gier, psychologią społeczną oraz innymi naukami ścisłymi i humanistycznymi. Nie uważam się przeto za eksperta, ani autorytet w jakiejkolwiek dziedzinie i tym bardziej cenić sobie będę logiczną oraz merytoryczną krytykę moich opinii. Moim osobistym sukcesem będzie wasza skłonność do szukania prawdy, krytykowania źródeł i weryfikowania wszystkich informacji. Moją klęską będzie wasza sympatia do mnie, gdyż ta najprawdopodobniej skłoni was do bezkrytycznego przyklaskiwania moim wpisom.

Robert Grünholz 22.10.18

Reklamy